Ondernemingsgevens
ILEJA’S KRAALTJES SHOP
Pastoor Goossenslaan 37A
B-3631 Uikhoven
Ondernemingsnummer: 0806.057.627.

Debbie.b80@live.com

 

Artikel 1: Algemene bepalingen
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het gehele assortiment en op elke aankoop die de klant bij ILEJA’S KRAALTJES SHOP plaatst.
Voordat je bij ILEJA’S KRAALTJES SHOP een bestelling plaatst, dien je kennis te nemen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, die op deze pagina toegankelijk zijn.
ILEJA’S KRAALTJES SHOP heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigen.
Indien je hierover nog vragen hebt, kun je ILEJA’S KRAALTJES SHOP via e-mail contacteren: debbie.b80@live.com

Artikel 2: Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn weergegeven in euro, exclusief verzendkosten.
Alle prijzen zijn inclusief BTW!
De vermelde prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan artikelen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
De website wordt uiterst zorgvuldig samengesteld en alle artikelen worden zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. Hou er a.u.b. rekening mee dat de kleuren op de foto’s kunnen afwijken van de originele kleuren. ILEJA’S KRAALTJES SHOP is niet aansprakelijk voor zet- of drukfouten.
De afbeelding op de website dient dan ook alleen als voorbeeld.
Bij het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant de staat waarin deze artikelen zich bevinden.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te alle tijde worden aangepast of ingetrokken worden door ILEJA’S KRAALTJES SHOP.
Als je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kun je ons contacteren op debbie.b80@live.com

Artikel 4: Bestelling en verkoopsovereenkomst
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van ILEJA’S KRAALTJES SHOP online aan te kopen via de bestelpagina op de website.
Gelieve het bestelformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen en het zorgvuldig na te lezen alvorens te verzenden. Foutief doorgegeven informatie, die een vlotte afhandeling van de verkoopsovereenkomst belemmert, is de verantwoordelijkheid van de klant.
Binnen de 24u na het plaatsen van de bestelling, ontvangt de klant van ILEJA’S KRAALTJES SHOP een bevestigingsmail met daarin een samenvatting van de bestelling. Vanaf het moment dat de klant deze ontvangt, komt de verkoopsovereenkomst tot stand.

Artikel 5: Betaling
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
*via overschrijving

*via Paypal (betalingskosten van 0.35€ + 3.4% zullen in rekening gebracht worden)
De bestelling wordt enkel verzonden na volledige betaling.
De klant heeft 7 dagen tijd om de bestelling per overschrijving te betalen. Indien de termijn van 7 dagen verstreken is, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
De artikelen blijven de exclusieve eigendom van ILEJA’S KRAALTJES SHOP tot op het moment van gehele betaling door de klant.

Artikel 6: Verzendkosten
ILEJA’S KRAALTJES SHOP verzendt vanuit België volgens de tarieven van BPOST + een verwerkingskost


Artikel 7: Levering
De artikelen worden bij de klant thuis of op een ander adres geleverd. ILEJA’S KRAALTJES SHOP streeft ernaar uw bestelling binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt u altijd verwittigd via mail. ILEJA’S KRAALTJES SHOP is niet verantwoordelijk voor vertraging tijdens transport.
ILEJA’S KRAALTJES SHOP is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 8: Verzakingsrecht en voorwaarden terugzending
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Na het verstrijken van deze termijn vervalt dit recht en kan de bestelling niet meer teruggezonden worden en blijft de klant eigenaar van de artikelen.
De klant die van het verzakingsrecht gebruik wenst te maken, moet binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met  Ileja’s kraaltjes shop via debbie.b80@live.com en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering terugzenden naar ILEJA’S KRAALTJES SHOP, Pastoor Goossenslaan 37A, B-3631 Uikhoven. De verzendrisico’s en de terugzendkosten zijn voor rekening van de klant.
De artikels moeten ongebruikt, ongeschonden en in originele, onbeschadigde verpakking samen met alle toebehoren en aankoopbewijs teruggezonden worden.
Zendingen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden worden niet terugbetaald.
Na ontvangst van de geretourneerde artikels, stort ILEJA’S KRAALTJES SHOP uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag van de verzaking het aankoopbedrag (dit is het totale bedrag van de artikels inclusief de leveringskosten) terug op de rekening van de klant.

Artikel 9: Klachten
ILEJA’S KRAALTJES SHOP doet zijn uiterste best om artikelen zo zorgvuldig mogelijk na te zien op gebreken en verpakt alle artikelen met de grootste zorg zodat schade tijdens transport haast uitgesloten is.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 24u worden vermeld, op straffe van verval van elk recht.
Gelieve bij beschadiging tijdens transport foto’s van de beschadigde artikelen én postverpakking door te mailen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. ILEJA’S KRAALTJES SHOP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van de artikelen.
De artikelen zijn niet geschikt voor kleine kinderen. ILEJA’S KRAALTJES SHOP is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan derden aangericht door een product gekocht bij ILEJA’S KRAALTJES SHOP.

Artikel 11: Privacy
ILEJA’S KRAALTJES SHOP verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die de klant middels zijn bestelling afsluit.
Wij behandelen de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.
Indien je nog vragen hebt over dit privacystatement, kun je ILEJA’S KRAALTJES SHOP contacteren op debbie.b80@live.com

Artikel 12: Copyright
Het is verboden, zonder schriftelijke toestemming van ILEJA’S KRAALTJES SHOP, ontwerpen, tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken. Bij overtreding hiervan zal ILEJA’S KRAALTJES SHOP gerechtelijke stappen ondernemen.

Artikel 13: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen ILEJA’S KRAALTJES SHOP en de klant is het Belgische recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn de Belgische rechtbanken exclusief bevoegd.